Okna předsazená do interiéru

Zaměřená okna by měly být zpravidla větší než je stavební otvor. Na rám ostění se z vnější strany nalepí komprimační páska, pod okno se upevní montážní hranol zpravidla 1 cm pod spodní hranu okna. Okno se na tento hranol položí, vyklínkuje a přitlačí k nosné zdi. Na bocích a shora rámu se okno ukotví pomocí L profilů z různých materiálů. Nejčastěji používané jsou kompozitové kotvy. Tomuto způsobu se říká tzv. finský způsob, využívá se v případě, kdy izolace je umístěna z interiéru. Výhodou je, že se rám nemusí ošetřovat před povětrnostními vlivy.

×