Okna předsazená do exteriéru

Na rozdíl od předcházejícího způsobu musí být okno oproti stavebnímu otvoru menší. Způsob kotvení je identický jako při kotvení do interiéru. Tento způsob se využívá daleko častěji, neboť zateplení z exteriérové strany převažuje. Výhodou těchto způsobů je minimalizace tepelných mostů mezi ostěním a rámem okna. Při tomto způsobu je nutno ošetřovat okraje rámů před povětrnostními vlivy. Kotvení u předsazené montáže je závislé na technickém řešení, stanovuje se individuálně.

ČÁSTEČNĚ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ

Jedná se o systém, kdy je okno usazeno částečně v nosném zdivu a z části v izolaci. Maximální tloušťka vyložení u částečně předsazené montáže je závislá na typu okna a to u IV 78 – 30 mm, u IV 92 – 50 mm a u dřevohliníků 60 mm. Nabízíme 2 systémy:

Final 30 - 60
Vychází se ze Systému Illbruck s vyložením 30 - 60 mm. Objednatel zajistí hladký vyzrálý povrch a v přípa-dě potřeby lešení. Informace k provádění tohoto systému jsou zde: http://www.prazak.cz/rs/ke-stazeni-ceniky/. Soubor Illbruck předsazená montáž. Upozorňujeme, že teplota podkladů se musí pohybovat v rozmezí +5°C až +45°C. Níže jsou uvedené ceny, které jsou za vytvoření nosného prvku pro předsa-zenou montáž, nikoliv za montáž okna a ošetření připojovací spáry.   Vyložení (mm)/cena za bm:  30/550,-  50/600,-  60/650,-

Economy
Okna se montují bez purenitových profilů a jsou kotveny do nosné stěny, je možné použít jak vnitřní tak vnější ošetření připojovací spáry. Je ovšem opět nutné, aby si objednatel zajistil ochranu okna před povětrnostními vlivy.


PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ

Častým požadavkem architektů při výstavbě pasivních domů je předsazená montáž. Při této montáži je nutné určit vyložení oken před nosnou stěnu, na základě toho se stanoví cena. Níže uvedené ceny jsou do vyložení 230 mm, větší vyložení se řeší individuálně. Nabízíme 2 systémy:

Final 90 – 200
Systém předsazené montáže Blaugelb Triotherm+. Jedná se o systém s vyložením maximálně 230 mm. Objednatel zajistí hladký vyzrálý povrch a v případě potřeby lešení. Lešení musí splňovat požadavky dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách a dle příslušných technických norem.
Pro lepší představu o montáži se podívejte na video https://www.youtube.com/watch?v=Nv-cJ7sW71A Teplota podkladů se musí pohybovat v rozmezí +5 až +45°C. Níže jsou uvedeny ceny za vytvoření nosného prvku pro předsazenou montáž, nikoliv za montáž okna a ošetření připojovací spáry.
Vyložení (mm)/cena za bm:  90/700,-  120/1150,-  140/1200,-  160/1300,-  180/1400,-  200/1500,-  230/1600,-

                                       


                                


Economy
Jedná se o často používanou variantu předsazené montáže, kdy určitou část práce si objednatel provádí svépomocí. Jsme si vědomi, že se nejedná o zcela sofistikované řešení, nicméně je zde značná úspora nákladů a práce, které si zajišťuje objednatel sám. Provést tyto práce není složité, ale jsou časově náročné. Spodní profil je identický jako při předsazené montáži final. Svislé a horní kotvení je pomocí kompozitních kotev. Při této variantě se používá pouze interiérová páska. Objednatel si zajišťuje dále tyto práce: ošetření před povětrnostními vlivy, zaizolování kolem oken a ošetření připojovací spáry z vnější strany. Příplatek činí cca 100,- Kč/bm

×