Okna předsazená do exteriéru

Na rozdíl od předcházejícího způsobu musí být okno oproti stavebnímu otvoru menší. Způsob kotvení je identický jako při kotvení do interiéru. Tento způsob se využívá daleko častěji, neboť zateplení z exteriérové strany převažuje. Výhodou těchto způsobů je minimalizace tepelných mostů mezi ostěním a rámem okna. Při tomto způsobu je nutno ošetřovat okraje rámů před povětrnostními vlivy. Kotvení u předsazené montáže je závislé na technickém řešení, stanovuje se individuálně.

Předsazená montáž se provádí třemi různými způsoby:

  • klasicky
  • EJOT systémem
  • Illbruck systémem
×