Klasická montáž oken a dveří

Upevnění výrobku musí být navrženo a provedeno tak, aby síly na něj působící a jeho vlastní tíha byly převedeny do stavební konstrukce. Naopak síly ze stavební konstrukce nesmí být přenášeny na výrobek. Umístění kotvících prvků musí být navrženo a provedeno tak, aby bylo zabezpečeno přenesení sil od namáhání výrobku do konstrukce stavby a současně umožněny dilatační pohyby výrobku. Kotvení nesmí být umístěno proti spojům příčníku a sloupků výrobku. Vzdálenost kotvících prvků činí max. 800 mm, vzdálenost od vnitřního rohu a od sloupků a příček by měla být 100-150mm.

×